Kasteel Bentheim

Kruittoren


Terwijl de kerk het religieuze middelpunt van het kasteel was, gold de 30 m hoge wachttoren als het strategische centrum. Op het hoogste platform werd uitgekeken naar vijanden en in het ergste geval kon men zich in de toren verschansen.

De kruittoren is een van de oudste delen van het kasteel. Oorspronkelijk stamt de toren uit de 11e en 12e eeuw, zijn tegenwoordige vorm kreeg hij tijdens het bewind van graaf Everwyn II in het begin van de 16e eeuw. Op de buitenkant zijn aan de kant van de binnenplaats en aan de buitenkant de wapens van de graaf Everwyn (1461-1530) en zijn gemalin hertogin Ingeborg van Meklenburg aangebracht. Wij goed kijkt ontdekt nog enkele in de muur ingesloten kanonskogels. Deze stammen van een beschieting uit het jaar 1795.

De toren heeft een hoogte van 30 meter en een grondvlak van 14 x 14 m. De muurdikte is op de benedenverdieping 5,5 m. In de middeleeuwen was de toren alleen op halve hoogte via een houten ladder vanaf de binnenplaats toegankelijk. De ladder kon indien nodig worden binnengehaald. De huidige ingang is pas veel later gemaakt.

Binnen in de toren is een kleine opening in de vloer te zien. Het is de enige toegang tot de 12 meter diepe, raamloze kelder. In de middeleeuwen was het een kerker, later diende de ruimte voor de opslag van kruit. De kelder was alleen bereikbaar met behulp van een lier die boven het keldergat was aangebracht.

Hier in de toren en later in het vertrek boven de poort werd, wanneer iemand een strafbaar feit had begaan, recht gesproken. Kleinere rechtszaken werden door het lage gerecht behandeld. Dit zetelde onder de gerechtslinde voor de onderste kasteelpoort.

Via steile houten trappen bereikt u de bovenste verdieping van de toren en het platform vanwaar u bij heldere hemel kunt genieten van een weids uitzicht naar Lingen, Ibbenbüren, Gronau en Enschede. De vier kleine hoektorens in barokstijl stammen uit het jaar 1706 van en dienden ter vervanging van de vroegere houten afdakjes voor de torenwachters.

 

Verder met de rondgang

Over de weergangen verder naar de batterijtoren.