Kasteel Bentheim

Bibliotheek


Alleen de massieve boekenkast in de doorgangsruimte tussen de salon en slaapkamer herinnert nog aan de bibliotheek van Bentheim. De bibliotheek werd geïntegreerd in de historische boekenverzameling van de vorsten van Bentheim en Steinfurt op kasteel Steinfurt. De kern van de boekenverzameling stamt uit de de tijd van de reformatie, toen theologische en godsdienstpolitieke vragen in de belangstelling stonden.

Met de oprichting van de hogeschool in Schüttorf in 1588 begon men filosofische, juridische en medische geschriften te verzamelen. In de 17e eeuw kregen literaire en taalkundige onderwerpen meer aandacht. Destijds zetten de graven van Bentheim zich in voor de in Dessau opgerichte "Fruchtbringende Gesellschaft" (Vruchtdragend Genootschap), één van de barokke taalgenootschappen waar de intellectuele en politieke elite bij elkaar kwamen om van gedachten te wisselen.

 

Verder met de rondgang

In de Kronenburg kunt u de ridderzaal, de eetzaal, een slaapkamer in neo-rococostijl, de Ernst-August-salon en de bibliotheek bezichtigen.

Onze koetsententoonstelling vindt u onder de 'punthoed' voor de Kronenburg.